ทำความรู้จักการทำตลาดผ่าน Google Adwords

Google Adwords คือ หนึ่งในบริการของเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลอันดับ 1 ของโลก

ซึ่ง Google Adwords คือ บริการเช่าพื้นที่โฆษณาเว็บไซต์ของเราให้ไปแสดงในหน้าเว็บไซต์ของ Google ตาม keyword หรือ คำค้นหาที่เราเลือก โดยโฆษณาเว็บไซต์ของเราจะแสดงในตำแหน่งด้านบน และ ด้านข้าง ของหน้าเว็บไซต์ google และ สามาถเลือกแสดงได้ใน

ซึ่งเป็นวิธีการโปรโมทเว็บไซต์ที่ได้ผลมากวิธีหนึ่ง เพราะ เว็บไซต์ google คือ เว็บไซต์ที่คนเข้าใช้งานมากที่สุด ในกลุ่มบริโภคมักนิยม การหาข้อมูลผ่าน google ก่อนการใช้บริการ หรือ เลือกซื้อของ หากเว็บไซต์ของเราติดในอันดับต้นๆ ของ google แล้วนั้นโอกาสการได้ลูกค้าเพิ่มก็เป็นเรื่องง่าย

โดย Google Adwords จะคิดค่าบริการตามจำนวน ที่มีผู้ใช้ คลิก เข้าไปในเว็บไซต์ ของเราจริงๆ เป็นการจ่ายโฆษณาตามจำนวนคลิก เรียกว่า PPC (Pay Per Click) เราสามารถที่จะเลือกตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายได้เป็นรายวัน ให้เหมาะสมกับงบประมาณของเรา